آزمون روانشناختی

این آزمونها معمولا توسط روانشناسان گرفته میگردد و شخصیت، هوش،سازش و ... را براساس معیار های سنجش استاندارد مورد بررسی قرار میدهند. جواب تست ها براساس تفسیر نتایج آزمون توسط متخصصان انجام گرفته و هرگونه قضاوت و نظر شخصی در آن بی تاثیر است. مرکز مشاوره و روانشناسی گروه همراه ارائه کننده تست های روانشناسی در زمینه هوش کودک و بزرگسال،تست شخصیت، تست های خانواده ، ازدواج، رضایت زناشویی و غیره می باشد.

(این آزمونها شامل موارد زیر می گردد)

 

 

آزمون شماره 1-آیا شخصیت شما منبع استرس است؟

آزمون شماره 2- آزمون انتقادگری

Go to top