روانکاو ,مشاور خانواده, آسیب های روانی (اظطراب و افسردگی و وسواس فکری عملی ...)متخصص سکس تراپی و روان درمانی

دارای مدرک دکتری از آلمان 

دانشجوی پست دکتری در زمینه ی بیماری های روان تنی ام اس, سردردهای عصبی, میگرن ...

Go to top