زندگی با یک فرد پارانوئید

اگر احساس کردید در حال قرار گذاشتن با یک بیمار پارانوئید هستید، چه باید بکنید؟ آیا می توان به رابطه ی امیدوار بود؟ آیا تعامل شما با هم از حد شک و سوءظن بالاتر می رود؟ آیا شما در خطرید؟ این سوال ها مهم و دشوار هستند و جواب های آسان، کفایت نمی کند. ما به عنوان روان شناسان بالینی که به اندازه ی کافی با شحصیت های پارانوئیدی سروکار داشته ایم، این توصیه را بیش از همه تکرار می کنیم: سریع بدوید! غریزه به ما می گوید که یک فرد پارانوئید شدید نمی تواند یک نامزد رمانتیک باشد. تقریباً درهر موردی ما توصیه می کنیم که گذشته و داشته و نداشته های تان را رها کنید و فرار کنید. علاوه بر آگاه کردن، راجع به درجه های مختلف پارانوئید نیز صحبت می کنیم و اینکه تصمیم گرفتن مبنی بر ماندن و رفتن، به ویژه اگر با هم ازدواج کرده اید، باید توام با فکر باشد. اگر تصمیم دارید با یک فرد پارانوئیدی بمانید، حتی برای مدت کوتاه، در اینجا روان شناسان پیشنهادهایی برای هموار کردن راه و ایمن و سالم ماندن شما ارائه می دهند. در انتظارهایتان واقع گرا باشید پارانویا یک الگوی مادام العمر است و به کندی تغییر می کند. به نظر می رسد هر کاری که می کنید، باعث دشمنی بیشتر نامزدتان می شود و شما به راحتی پشیمان می شوید. از آنجایی که ریشه های پارانویا همیشه به تجارب کودکی برمی گردد، بعدها به سختی می توان این الگو را تغییر شکل داد. اگر بتوانید دیدگاه های نامزدتان را در مورد جهان بپذیرید و هم زمان نسبت به تغییرات امیدوار باشید ( حتی اگر متواضع باشید ) در جایگاهی هستید که می توانید رفتار دشمنی و شکاکی اجتناب ناپذیر او را نحمل کنید. در ایجاد اعتماد با حوصله کار کنید از آنجایی که شخص پارانوئید به طور طبیعی روان شناس است و نامزد رمانتیک را خطرناک، منتقد و قضاوت کننده می بیند، هر رشد واقعی یا پیوند، نیازمند رویکردی توام با حوصله و احتیاط برای ایجاد اعتماد است. درگیر کردن نامزدتان بدون فشار و به آهستگی، یعنی دادن مجوز برای اینکه شما را قابل اعتماد و هماهنگ ببیند، می تواند کلید راهگشا باشد. به خاطر داشته باشید که واداشتن فرد پارانوئید به اعتماد زود هنگام به شما ( برای مثال: چرا نمی توانی به من اعتماد کنی؟) بی نتیجه است و این انتظار، انتقاد او را تشدید می کند و پرچم قرمز را در مورد صورت جلسه ی اصلی برایش بالا می آورد. هر زمان ممکن است بگذارید نامزد یا همسرتان کنترل اوضاع را در دست بگیرد. با واگذار کردن امکان کنترل به نامزد یا همسر پارانوئیدی، گام هایی که صمیمیت بر پایه ی آن استوار است، برداشته می شود و شانس اینکه به شما اعتماد کند، افزایش می یابد.تمرین صبر و کمک از روانشناس در این میان ضروری است. هرچند وسوسه انگیز است، اما جلوی عصبانیت خود را بگیرید زندگی با رفتار شکاکانه و مبتنی بر تهمت نامزد یا همسر پارانوئیدی، می تواند عصبانیت و پرخاشگری در پی داشته باشد. طبیعی است که به نظرهای پارانوئیدی نامزد یا همسرتان، سرزنش ها و برخوردهای او با عصبانیت پاسخ دهید. به طور کلی هر کدام از ما از بحث و درگیری های روزمره عصبانی می شویم که البته اکثراً هم بر سر مسائل پیش پا افتاده است. اما مسئله همین جاست! شخص پارانوئید از شما انتظار دارد که خصمانه و خشونت آمیز برخورد کنید. انتقام توام با عصبانیت شما، چیزی را که پارانوئید همیشه می دانسته، تایید می کند؛ مانند همه مردم شما هم قابل اعتماد نیستید، این می تواند مانند تحمل باری اضافی و غیر منصفانه باشد. روان شناسان معتقد هستن از چنین واکنش هایی اجتناب کنید. ایجاد تصویری از شخص پارانوئید به عنوان کودکی ترسیده یا مجروح، می تواند به شما در کنترل خشم و اعمال خشونت کمک کند. در کشمکش های لفظی درگر نشوید از آنجای که نامزد یا همسر پارانوئید، به ندرت به حملات لفظی مستقیم واکنش نشان می دهد، عقل سلیم ایجاب می کند که رویکرد نرم و ملایمی برای برقراری ارتباطی بهتر اتخاذ کنیم. یک کارشناس ومتخصص درمان افراد پارانوئید، استراتژی اش را به نام خودداری ازدرگیری لفظی این گونه بیان می کند: به نامزد یا همسر پارانوئید به طور فعال گوش دهید، بدون اینکه توقع پذیرش و دلسوزی داشته باشید. به مرور زمان منازعه در مورد جزئیات، به بحث طولانی و عقب کشیدن و منزوی شدن فرد پارانوئید منجر می شود. به جای آن بدون قضاوت به نامزد یا همسرتان گوش دهید و تمایل او رابه اعتماد کردن و سهیم شدن تایید کنید. یک پیش بینی احتیاطی: شما نباید به افکار پارانوئیدی نامزد یا همسرتان ملحق شوید یا به آن دامن بزنید و باید شدیداً با رفتاری که خصمانه، تحقیرکننده یا تهدید کننده است، مقابله کنید. خلاصه مراقب شریک های عشقی شکاک باشید. مردان و زنان پارانوئیدی بیش از حد شکاک ( هرچقدر هم که شما وفادار باشید، ) آزاردهنده و مستعد تخریب شما هستند. در مورد هر گونه علایم بی اعتمادی، تهمت و موشکافی در مورد قصد و انگیزه ی این کار هوشیار باشید.زمانی که روشن شد همسر بالقوه یا جدید، شکاک است به گذشته و آنچه از دست داده یا می دهید، فکر نکنید و سریعاً بیرون بیایید. احتمال اینکه رابطه ی سالمی داشته باشید، بسیار کم است. بدتر از همه اینکه فرد پارانوئید می تواند از لحاظ احساسی مسموم کننده و حتی از لحاظ فیزیکی خطرناک باشد. شما می توانید بعدها موقعیت و عملکرد بهتری داشته باشید.

Go to top