نگاهی به تاریخچه پیدایش تکنولوژی

فکر 20 قرن تمام از تاریخ میلادی بر بشر گذشت و انسان می رود تا هزاره سوم تاریخ را رقم بزند و دنیای جدیدی برای خود خلق کند. و این در شرایطی است که بشر تحولات عظیمی در زمینه های علم و تکنولوژی را پشت سر گذاشته و به دستاوردهای شگفتی رسیده است. در زمینه صنعت، کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، بخوصوص در حوزه کامپییوترها و ماهواره ها امروز بشر به پیشرفت های بزرگی رسیده است. در بسیاری از زمینه ها کامپیوترها با سرعت های سرسام آوری جایگزین عملیات انسانی شده اند و زندگی را به ظاهر برای بشر بسیار آسان کرده اند. امروز کامپیوترها در همه عرصه های زندگی انسانها وارد شده اند و اداره همه امور آنها را به عهده گرفته اند به گونه ای که اگر روزی کامپیوترها بخواهند اعتصاب کنند و با بشر قهرکنند، زندگی روی کره زمین دچار نابسامانی و اختلال می شود و همه سیستم های اجرایی فرو می ریزد. گوئی که دنیای انسانها بدون کامپیوترها به آخر می رسد. امروز کامپیوترها هواپیماها را کنترل می کنند، سفینه های فضائی را کنترل می کنند و روبوتها را در کارخانجات به انواع و اقسام کارها وا می دارند و اتومبیل ها را بدون دخالت ظاهری انسانها تولید می کنند. و در یک کلام کامپیوترها سمعاًوطاعتاً در خدمت انسانها هستند و هر طور که بشر بخواهد آنها عمل می کنند. قبل از آغاز قرن بیست و یکم در سالهای اخیر بشر سؤالی بسیار حیاتی و اساسی را مطرح کرد و از خود پرسید من که امروز توانسته ام این گونه مقتدرانه در همه عرصه های علم و تکنولوژی حکومت کنم و این گونه کامپیوترها را برنامه ریزی کنم و هر چه می خواهم بدست آورم و هر تحولی در پدیده های جهان که بخواهم به وجود آورم پس چرا برای (( خودم )) کاری نکرده ام. بشر در آستانه قرن جدید دچار انواع نابسامانی های فکری، روحی، روانی شده بد زندگی می کند. چرا انسانها با این اقتدار این گونه ماشین زده و تکنیک زده شده اند و چرا بشر از خودش این گونه بیگانه شده است و دائم از از خود فرار می کند و به الکل و مواد مخدر و انواع داروهای خواب آور و آرام بخش پناه می آورد. چرا بشر فقیرانه و مأیوس زندگی می کند. چرا انسانها علیرغم این همه موفقیت های علمی و تکنولوژیکی خود را ناتوان می بینند. اعتماد به نفس ندارند، مأیوس و افسرده اند، دل خوشی ندارند نهادشان ناآرام است و خود را متزلزل احساس می کنند. آمار طلاقها، خودکشی ها، بیماریهای روحی، روانی و انواع ناهنجاریهای اجتماعی در میان نسل جوان و سایر اقشار جوامع، بشر را به زیر این سؤال مهم و استراتژیک برده است که چرا این گونه زندگی می کنی و تو با این همه کشفیات و اختراعات و ابتکارات چرا برای خود کاری نکرده ای؟ تو که می توانی با تعویض اعضا و جوارح خود به عملکرد سیستم فیزیولوژیک بدن خود بهبود ببخشی، چرا برای وضعیت روح و روان خود کاری نکرده ای؟ طرح چنین سؤالی برای بشر او را به فکر واداشت و با خود گفت من که می توانم این گونه کامپیوترها را به خدمت گرفته و طوری برنامه نویسی کنم که هر کاری بخواهم برایم انجام دهند، آیا ممکن است که من (( کامپیوتر وجود خود )) را برنامه ریزی و برنامه نویسی کنم و از خود (( انسانی دیگر )) بسازم و از طریق به تمام نابسامانیها و ناکامیهای روحی و روانی و جسمی خود پایان داده، به تمام ویژگیهای یک انسان ایده آل برسم؟ چهت پیشگیری از مشکلات از مشاوره خانواده می توانید استفاده کنید پاسخ چنین سؤالی مثبت بود زیرا او دریافت در حالی که خود خالق کامپیوترهاست، در وجودش کامپیوتر بی نظیر و شگفت انگیزی وجود دارد که تمام سرنوشت او در دست این کامپیوتر است و اوست که تمام سلولهای بدنش را کنترل می کند، روحیه، باورها، شخصیت و اعتماد به نفس او را می سازد و خلاصه تمام دستاوردهای جسمی، روحی و روانی او حاصل عملکرد این کامپیوتر است و اگر بتواند با این کامپیوتر ارتباط برقرار کند و زبان برنامه نویسی او را درک کند و آنرا برنامه ریزی کند دقیقاً می تواند از خود (( انسان دیگری )) بسازد، به تمام ناکامیها و نابسامانیهای زندگیش پایان دهد، تحول و تولد جدیدی پیدا کند، در این دنیا عالی ترین زندگی را داشته باشد و به عنوان یک انسان معنوی در نهایت سلامت و آرامش و زیبائی زندگی کند و از لحظه لحظه های زندگیش کمال لذت را ببرد. هم در این دنیا عالی زندگی کند و هم در سرای دیگر در زمره بهترین بندگان خدای رحمان باشد. کنجکاوی بشر در راستای چنین کشفی او را به پدیده ای رساند بنام ((تکنولوژی )) که از طریق آن، انسان می تواند با یک حرکت نرم افزاری و کامپیوتری در وجودش، تمام حالات منفی روحی، روانی و شخصیتی خود را کاملاً تغییر داده و با تحول درنظام باورهایش و تغییر اساسی در نحوه تفکرش، از خود انسان دیگری بسازد که پیوسته مثبت بیندیشد و زیبا خلق کند. بشر با تکنولوژی فکر فصل جدیدی در تاریخ تحول خود در آستانه قرن21 پدید آورد و دریافت که در قرن جدید باید با اصول تکنولوژی فکر زندگی کند تا به تمام نابسامانیها و ناکامیهای زندگیش پایان ببخشد و دنیای قشنگی را برای خود بسازد و لذا بشر در قرن جدید پس از گذراندن دوران سخت افزار و نرم افزار اینک به مقطع جدیدی از تاریخ زندگیش رسیده است بنام (( فکر افزار )) راز این تکنولوژی جدید این است که بشر دریافت در وجودش کامپیوتر عظیمی وجود دارد بنام ( ضمیر ناخوداگاه ) که اگر این کامپیوتر را صحیح برنامه ریزی کند تمام سیستم وجودی خود را می تواند تغییر دهد و هر آنطور که می خواهد خود را بسازد. ضمیر ناخوداگاه انسان پدیدۀ شگفت انگیزی است که تمام سیستم وجودش را به عنوان پست اجرائی اداره و کنترل می کند و روحیه شخصیت و نظام باورهای آدمی را شکل می دهد و نیز به هنگام لزوم، ارتباط انسان را با کل جهان آفرینش برقرار می کند و تمام اسباب ووسائل تحقق اهداف و آرزوهای او را فراهم می نماید. به عبارت دیگر ضمیر ناخوداگاه به انسان این امکان را می دهد که از قدرت ماوراءالطبیعه خود استفاده کند و هر آنچه را که اراده کند خلق کند. اگر چه ابعاد و توانائیهای این ضمیر برای بشر در آغاز قرن21 هنوز مکشوف نیست اما بشر دریافته است که با بهره گیری از این کامپیوتر بی نظیر می تواند دنیای جدیدی برای خود خلق کند و در این دنیا زیبا زندگی کند و به خوشبختی و سعادت واقعی برسد. سعادت و خوشبختی انسان که خلیفه و جانشین خداوند روی کره زمین است، مستلزم کاربرد تواناییهای شگرفی است که خدا در وجود او قرار داده و این تواناییها زمانی بروز می کند که انسان، به شناسائی قدرت بیکران خود بپردازد و با استفاده از چنین قدرتی که مایه مباهات خداوند است، هم دنیای مطلوبی برای خود ایجاد کند و هم آخرت زیبایی برای خود بیافریند. واقعیت این است که اگر هر کس به درستی با خود ملاقات کند و به اسرار درون خود و به قدرت بیکران وجود خود پی ببرد و از آنها صحیح استفاده کند سعادتمند و خوشبخت خواهد شد. اینکه چرا نام این تکنولوژی را (( تکنولوژی فکر )) نهاده اند به این دلیل است که در واقع همه چیز برای بشر از فکر او آغاز می شود و فکر، سیگنال ورودی بسیار مهمی برای کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه به حساب می آید و پدیده فکر است که ضمیر ناخودآگاه را هدایت و فرماندهی می کند. ( بر گرفته از کتاب تکنولوژی فکر)

Go to top