نقش مادر در سرنوشت دختر

محمد خرسندی روان شناس بالینی – برخی از مادرانی که همیشه دختران خود را سرزنش میکنند از عاقبت کار خبر ندارند که چگونه میتوانند عزت نفس و اعتماد به نفس دختر را به تباهی بکشند. دختر 27 سالهای به من میگفت: مادرم همیشه از بچگی مرا سرزنش میکرد و میگفت من میدانم تو وقتی بزرگ شوی نمیتوانی هیچ کاری را به درستی انجام بدهی. امروز که از نظر دیگران یک شغل خوب دارم خودم بر این باور هستم شغل من مزخرفترین کار دنیا است و هر صبح خسته و بدون انرژی کارم را آغاز میکنم. چنین دخترانی یا مشابه چنین سرنوشتی در جامعه امروز ما کم نیستند، از دیدگاه روان تحلیلی یونگ روانشناس و روانپزشک سوئیسی این دختر گرفتار عقده منفی مادر خود شده است مادری با خشمی انباشته و انتقال آن به فرزند دختر خود ناخودآگاه در حال انتقام گرفتن از گذشته خود است. چنین دخترانی برای اینکه ثابت کنند توانایی انجام دادن کارها را دارند فشار بزرگی را بر روان خود وارد میکنند و این مساله باعث اضطراب میشود و یواش یواش اختلالات روانی دیگر آشکار میشود. چنین دخترانی زنانگی خود را معمولا به درستی تجربه نمیکنند همین مساله باعث میشوند از لحاظ عاطفی خود را بسیار تنها احساس کنند. یا واژه هایی از این قبیل که میگویند من به دنبال مرد عاطفی زندگی خود هستم میخواهند علت تنهایی خود را توجیه کنند. این مسایل به طور کلی باعث میشود خشم شدیدی را نسبت به مادر خود داشته باشد. فرزندان دختر مادر عقده منفی همیشه احساس ناامنی و اضطراب میکنند و این حس را در خود دارند که هیچی حقی در زندگی ندارند، خیلی از این دختران میگویند این حس را من از دوران بچگی با خود داشته ام. اما ویژگی دیگری عقده منفی این است که دختران اعتماد خود را نسبت به دنیا از دست بدهند و احساس بکنند دنیا جای بدی است و خیلی از آدمهایی که میخواهند به او نزدیک شود فقط میخواهند از او سوءاستفاده کنند. مادران دختران خود را به گونه ای تربیت میکنند که دختر احساس میکند لایق عشق نیستند. در مقاله قبلی خود از سرنوشت دختر تحت تاثیر عقده منفی پدر نوشتم در مقاله بعدی درباره سرنوشت دخترانی که دچار عقده پدر منفی هستند خواهم نوشت. ولی به طور خلاصه میگویم اگر دختری هم گرفتار عقده پدر منفی و عقده مادر منفی باشد کار سختی در پیشرو خود دارد. چنین دخترانی نه ازدواج موفقی خواهند داشت و نه آن علاقه خالص مادری را. درمان چنین زنانی میتواند با ریشه یابی در اعماق وجود از طریق نظریه روان تحلیلی یونگ باشد، تا بتوانند آینده مثبت و قابل انتظاری برای خود داشته باشد.

Go to top